Privātuma politika - AS22.lv

Privātuma politika

Šī privātuma politika nosaka kā Infinity Sports SIA (turpmāk tekstā – Infinity), reģistrācijas nr. 42103097583, Mazā Krūmu iela 9-16, LV-1069, e-pasts infinitysports@inbox.lv, būdams personas datu apstrādes pārzinis, apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk tekstā – Regula).

Aicinām jūs, pirms savu datu nodošanas Infinity rīcībā, detalizēti izpētīt šo privātuma politiku, jo tā satur būtisku informāciju, kura mums jāsniedz, saņemot jūsu personas datus. Ar personas datiem saprotam informāciju, kas attiecas uz jums kā fizisku personu (vārds/uzvārds/adrese/telefons numurs u.c).

Iegūtos datus apstrādājam, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un varētu izpildīt sekojošās saistības, kā arī spētu izpildīt likumos noteiktās prasības. Dati var tikt arī apstrādāti, lai aizstāvētu likumiskās intereses.

 

Personas datu apstrāde Infinity interneta veikalā

Kādu informāciju un kādiem mērķiem mēs to ievācam

Lai izpildītu jūsu pasūtījumu par grāmatas “Starp dzīvi un basketbolu” iegādi interneta veikalā mājaslapā www.as22.lv, mēs ievācam no jums sekojošus personas datus:

 • Vārds / uzvārds (identifikācijas un pasūtījuma izpildes nolūkam)
 • e-pasta adrese (pasūtījuma apstiprināšanai un sazinātos jautājumos, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi),
 • telefona numurs (efektīvākai saziņai par piegādes veikšanu uz mājām vai pakomātu jeb saziņai par pasūtītā produkta saņemšanu)
 • adrese (iegādātā produkta piegādei; bez šādas informācijas nav iespējams nogādāt produktu)

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Augstāk norādīto datu apstrāde ir neieciešama, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, kuru jūs noslēdzat ar Infinity.

Datu apstrādes tiesiskais pamats Infinity piedāvājumu un jaunumu saņemšanai ir jūsu piekrišana.

Datu uzglabāšanas ilgums

Jūsu dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik būs vajadzīgs saistību izpildei, un tik ilgi, kamēr atbilstoši likumdošanai ar saistīto datu apstrādi var tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Pakalpojuma sniegšanas izpildīšanas nolūkā mēs varam nodot jūsu datus piegādes nodrošināšanai (SIA “Omniva” (pakomāts) kurjera pakalpojumu sniedzējiem).

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tajā skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts / pašvaldību iestādēm pēc to ieprasījuma tiesību aktos paredzētajos gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret prasībām, kuras iesniegtas pret mums;
 • zvērinātam advokātu birojam vai sertificētam juristam, kas sniedz juridiskos pakalpojumus, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu aizsardzība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem, lai nodrošinātos pret aizliegtu piekļuvi. Jebkādi identificējami dati tiks kodēti vai mazināti iespēju robežās.

Tiesības uz datu piekļuvi / labošanu / dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt:

 • informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā (izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu jeb izmantot datu subjekta piekļuves tiesības).
 • lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kuri ir mainījušies, kopš jūs mums tos iesniedzāt.
 • Regulā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, bet tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums pienākumu saglabāt konkrētos datus un tad, kad tie vajadzīgi, lai aizstāvētu, celtu vai īstenotu likumīgās prasības.

Iebildumi pret datu pielietošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktajos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos pielietojam jūsu datus. Jūs arī varat iebilst par atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura pamatojas uz Jūsu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes izmantojam, lai pilnveidotu tehnoloģiskos procesus kā:

 • Panāktu ātrāku mājaslapas darbību,
 • Padarītu efektīvāku datu apstrādi,
 • Mājaslapa būtu ērtāk lietojama.

Personas datu apstrāde notiek tikai klienta piekrišanas gadījumā. Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas savā datorā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas pamata funkciju izpildei un mājaslapas darbībai, tiek aktivizētas automātiski.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi vai uzziņas par jūsu personas datu izmantošanu ir nosūtāmas uz e-pasta adresi infinitysports@inbox.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat sūtīt uz e-pasta adresi infinitysports@inbox.lv.

Ja atbilde ir neapmierinoša vai uzskatīsiet, ka personas datu apstrāde tiek veikta pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (plašāka informācija mājaslapā: www.dvi.gov.lv).