Lietošanas noteikumi - AS22.lv

Lietošanas noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp Infinity Sports, reģistrācijas Nr. 42103097583, juridiskā adrese: Mazā Krūmu iela 9-16, Rīga, (turpmāk tekstā – Uzņēmums), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.as22.lv (turpmāk – e-veikals).

Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, balstoties uz Uzņēmuma piedāvājumu internetā. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

Distances līgums

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar interneta starpniecību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko pēc pasūtījuma pabeigšanas Uzņēmums automātiski izveido, izmantojot elektroniskā pasta palīdzību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt pasūtījuma adresāti.

Patērētāja tiesības

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita: ja tiek iegādāta prece, – no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā;

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu (t.sk. atskaņojis audiogrāmatu) vai pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, piemēram, preces ir bojātas. Tāpat atteikuma tiesības nevar izmantot, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Tādos gadījumos Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no šā līguma jāinformē Uzņēmums, rakstot e-pastu uz infinitysports@inbox.lv vai info@as22.lv. Lai atteikuma tiesību termiņš tiktu ievērots, par atteikumu tiesību izmantošanu jānosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Uzņēmuma piedāvātie produkti (grāmata un audiogrāmata stāstam “Starp dzīvi un basketbolu”) ir ar autortiesībām aizsargāti darbi. Mēģinājumi nelikumīgi rīkoties ar šo autoru darbu var tikt krimināli sodīti.

Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:
ar internetbankas starpniecību vai bankas karti;
veicot pārskaitījumu uz Uzņēmuma bankas kontu;

Ja pasūtījums veikts ar internetbankas starpniecību vai bankas karti, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins PDF formātā ar pirkuma detaļām. Brīdī, kad Uzņēmums būs apstrādājis pasūtījumu, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi atnāks vēl viena vēstule ar apstiprinošu paziņojumu par to, ka pasūtītā prece ir ceļā uz norādīto adresātu.
Ja Pircējs izvēlas veikt pasūtījumu ar bankas pārskaitījumu, vispirms Pircējs saņems e-pasta vēstuli ar informāciju par bankas kontu, uz kuru veicams pārskaitījums. Tiklīdz veiktais pārskaitījums uz norādīto bankas kontu būs veiksmīgi noritējis, Pircējs saņems apstiprinošu e-pastu ar rēķinu PDF formā. Šajā variantā, kad pie pasūtījuma noformēšanas izmantots bankas pārskaitījums, noslēdzošais paziņojums Pircēja sasniegs vēl trešās e-pasta vēstules formā ar ziņu, ka pasūtītā prece ir ceļā uz norādīto adresātu.

Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikalā norādītājiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad Pircējs veicis preču pasūtījumu un ir spēkā tik ilgi, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.